Władze kleryckie

Kościół św. Witalisa

Kościół św. Witalisa we Włocławku, w latach 1330-1411 pełnił  funkcję zastępczej katedry, obecnie jest to kościół seminaryjny Wyższego Seminarium Duchownego.  Kościół św. Witalisa jest najstarszym zachowanym zabytkiem Włocławka.

Historia

Świątynia została ufundowana przez bpa Macieja z Gołańczy w 1330 r., zaraz po zburzeniu Włocławka i spaleniu dawnej katedry nad Wisłą przez Krzyżaków w 1329 r. W latach 1330–1411, tj. do czasu ostatecznego ukończenia budowy nowej bazyliki katedralnej, kościół Św. Witalisa spełniał rolę tymczasowej katedry. Potem został oddany do użytku znajdującego się w pobliżu szpitala (przytułku) pod wezwaniem Św. Witalisa. Razem ze szpitalem był na utrzymaniu kapituły katedralnej, jednak ta niechętnie podejmowała ten ciężar, uważając, że skoro biskup wybudował kościół, to jego następcy powinni starać się o jego utrzymanie. Ale biskupi też się do tego nie kwapili. W rezultacie nie remontowany kościół szybko niszczał. Już w XV wieku był zupełnie zrujnowany, ogołocony ze wszystkiego i wymagał gruntownej restauracji.

Biskup Władysław Oporowski ogłosił zbiórkę na poratowanie kościoła Św. Witalisa, wyznaczając zarazem specjalny odpust dla ofiarodawców na ten cel. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście dokonano wtedy zamierzonego remontu. Źródła podają, że około 100 lat później, w latach 1534–1544, kanonik Tobiasz Janikowski własnym kosztem wyremontował cały kościół i murowanym sklepieniem gotyckim zastąpił dotychczasowe drewniane. To murowane sklepienie zachowało się do dziś. Jest ono rodzajem sklepienia ożebrowanego, a snopy żeber spadają na obszerne wsporniki.

Erygowane w 1569 r. seminarium duchowne zajęło część zabudowań szpitalnych i kościół Św. Witalisa. Stał jednak osobno, w pewnej odległości od budynków seminaryjnych i był otoczony ogrodzonym cmentarzem. Po roku 1717 dobudowano od północnej strony prezbiterium niewielką zakrystię oraz przebudowano wieżyczkę na sygnaturkę.

W 1843 r. Pobudowano nowy pawilon seminaryjny, do którego włączono kościół Św. Witalisa. Wchodziło się teraz do niego bezpośrednio z korytarza seminaryjnego. Jednak w dalszym ciągu był otwarty także dla wiernych. Dopiero w 1866 r. przeszedł na wyłączny użytek seminarium (wierni zbierają się w nim jedynie na odpust Św. Witalisa, przypadający w drugą niedzielę maja i sporadycznie w innych okolicznościach). W XIX i XX wieku kościół Św. Witalisa wielokrotnie remontowano, malowano, zmieniano jego wystrój wewnętrzny. W latach 1851-1853 był restaurowany pod kierunkiem prefekta seminarium, ks. Franciszka Płoszczyńskiego. Starą czworoboczną wieżę obito żelazną blachą, z pozostawieniem kopułki krytej blachą miedzianą, naprawiono od wewnątrz ściany i otynkowano je. W 1888 r. rozebrano zrujnowaną wieżę, a wystawiono nową, w stylu gotyckim, według projektu Konstantego Wojciechowskiego i pokryto ją blachą miedzianą. Kościół był malowany (polichromia) w latach: 1854, 1873, 1895. Ołtarze i obrazy w ołtarzach zmieniano bardzo często 

i trudno je wszystkie wymienić. Zazwyczaj był ołtarz główny i dwa boczne. W 1880 r. umieszczono w czterech oknach kolorowe witraże, które jednak w 1903 r. zastąpiono białym szkłem, prawdopodobnie dla uzyskania lepszego naturalnego oświetlenia kościoła. W latach 1930-1934 kościół Św. Witalisa był znowu restaurowany. Zerwano tynki wewnętrzne i dano nowe; żebra, które w okresie baroku częściowo pościnano, zostały teraz uzupełnione i pozostawiono je w „żywej” cegle; zlikwidowano dawny chór muzyczny, a utworzono nowy z części korytarza seminaryjnego przyległego do kościoła; odsłonięto zatynkowane części z zewnątrz murów; w głównym ołtarzu umieszczono cenny gotycki tryptyk z około 1460 r. W 1936 r. zainstalowano nowe organy, wykonane przez włocławską firmę S. Truszczyńskiego, które są używane do dziś. W czasie okupacji kościół został uznany za niemiecki i służył do odprawiania nabożeństw niedzielnych dla żołnierzy niemieckich, którzy przebywali w szpitalu wojennym urządzonym w gmachu seminaryjnym. W latach 1971-1972 dokonano ostatniej gruntownej restauracji kościoła. Położono nowy dach ceramiczny, wymieniono zmurszałe cegły w murach, zrekonstruowano zewnętrzne elementy dekoracyjne. Dzięki tym zabiegom odzyskały dawną okazałość dwa gotyckie portale ceglane: jeden obramiający główne wejście do kościoła (z korytarza seminaryjnego) 

i drugi – zdobiący wejście boczne, w północnej jego ścianie. Otwory okienne zostały oszklone gomółkami. Usunięto cały stary wystrój kościoła, a dano nowy, w stylu nowoczesnym: posoborowy ołtarz granitowy, drewniany ołtarz pod tabernakulum, ambonkę, ławki, drzwi, instalację oświetleniową (nowe żyrandole) i nagłośnieniową. Kościół wygląda teraz niemal surowo, ale okazale, przejrzyście, bez zbyteczny elementów dekoracyjnych. Z poprzedniego, neogotyckiego wystroju kościoła, pozostała tylko sygnaturka na ścianie naprzeciw wejścia głównego do kościoła. W roku 2000 przeprowadzono wymianę dachu i wieży, zainstalowano nowy dzwon, w 2002 r. odnowiono wnętrze kościoła i założono nową instalację nagłośnieniową. 

Intencje

Zapraszamy do skorzystania z całkowicie darmowej skrzynki na intencje. Wystarczy wysłać maila ze swoją prośbą lub podziękowaniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a to wystarczy, aby alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, modlili się razem z Tobą.

W mailu zwrotnym poinformujemy Cię o przyjęciu i terminie, w którym będziemy się w tej intencji modlić.

Prosimy o dodanie swojego imienia albo imienia osoby, za którą będziemy orędować przed miłosiernym Ojcem. 

Adres e-mail 
Intencja 
    

 

Do Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku mogą zgłaszać się kandydaci, którzy szczerze i dobrowolnie pragną poświęcić się służbie Bożej w stanie kapłańskim w Diecezji Włocławskiej oraz odpowiadają warunkom stawianym kandydatom do stanu duchownego. 

 

Kandydat powinien najpierw zgłosić się osobiście do Księdza Rektora albo Księdza Wicerektora (wcześniej ustalając telefonicznie, dzień i godzinę przyjazdu) i złożyć następujące dokumenty:

- wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania

- świadectwo dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. ,,nowej matury” lub w trybie tzw. ,,starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureat) – oryginał dokumentu do wglądu.

- jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK 

- kserokopię dowodu osobistego (x2) – oryginał dokumentu do wglądu

- dowód wpłaty wniesionej na konto uniwersytetu z tytułu ubiegania  się o przyjęcie na studia (uwaga! – kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany również do wpłacenia wyznaczonej kwoty za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną)
- podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do seminarium (napisane odręcznie przez kandydata) 
- szczegółowy życiorys (napisany odręcznie przez kandydata) 
- świadectwo chrztu 
- świadectwo bierzmowania 
- świadectwo moralności od Księdza Proboszcza 
- świadectwo moralności od Katechety 
- świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej 
- orzeczenie lekarskie 
- świadectwo maturalne (oryginał) 
- fotografie (4 sztuki - podpisane swoim imieniem i nazwiskiem na odwrocie) Wszystkie powyższe dokumenty należy przywieźć do Seminarium. 
Uwaga! Brak możliwości wydrukowania formularza podania z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz jednej aktualnej, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografii w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK, oznacza niepoprawną rejestrację kandydata.

Wiąże się to z niemożliwością przystąpienia do egzaminu wstępnego.

 

  

Lektury
- podręczniki do nauki religii w szkołach średnich

- M. Rusecki (red.), "Być chrześcijaninem dziś" Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992. Cz. I – Wiara chrześcijańska, pkt. B i C (str. 49-265) 

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
IM. BŁ. KARD. STEFANA WYSZŃSKIEGO
Diecezji Włocławskiej 

ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3 

87-800 Włocławek

tel. (0-54) 231 19 80 

BZ WBK S.A. I O/Włocławek

53 1090 1519 0000 0001 1078 0178

z dopiskiem: na cele kultu religijnego 

 

„Przedświt” to pismo ewangelizacyjno - powołaniowe alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ukazuje się od roku 1918. Obecnie w ciągu roku akademickiego wydawane są trzy numery: na Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje. Co można znaleźć w "Przedświcie"? To, co siedzi w głowach alumnów. To oni wybierają tematykę numeru i zapełniają go bliskimi sercu treściami. Nie przemawiają nieomylnie, często przedstawiają swoje tylko delikatnie zarysowane pomysły, ale poszukują. Poszukują prawdy, dobra i światła Boga wokół siebie. 
Tak właśnie jest przed świtem, gdy kształty i barwy dopiero zaczynają się pojawiać. Tak właśnie jest w "Przedświcie"...

REDAKCJA "PRZEDŚWITU" 
Redaktor naczelny: - Michał Tomal 
Skład, grafika: - Piotra Czajkowski
Opieka literacka: - ks. Prefekt Sebastian Adamczyk