Przedświt

„Przedświt” to pismo ewangelizacyjno - powołaniowe alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ukazuje się od roku 1918. Obecnie w ciągu roku akademickiego wydawane są trzy numery: na Boże Narodzenie, Wielkanoc i wakacje. Co można znaleźć w "Przedświcie"? To, co siedzi w głowach alumnów. To oni wybierają tematykę numeru i zapełniają go bliskimi sercu treściami. Nie przemawiają nieomylnie, często przedstawiają swoje tylko delikatnie zarysowane pomysły, ale poszukują. Poszukują prawdy, dobra i światła Boga wokół siebie. 
Tak właśnie jest przed świtem, gdy kształty i barwy dopiero zaczynają się pojawiać. Tak właśnie jest w "Przedświcie"...

REDAKCJA "PRZEDŚWITU" 
Redaktor naczelny: - Michał Tomal 
Skład, grafika: - Piotra Czajkowski
Opieka literacka: - ks. Prefekt Sebastian Adamczyk