Chcąc mówić o formacji, trzeba najpierw wyjaśnić, jakie ona ma początkowe cele. Formacja - z łac. formatio, formare - kształtować. Jak można się domyślić celem formacji jest wykształcenie takiej postawy w danej osobie, która jest charakterystyczna dla danej grupy ludzi, która cechuje się podobnymi poglądami, sposobem postępowania i wartościowania; idzie w jednym kierunku. Formacja może być językowa, polityczna, wojskowa, naukowa itd. W naszym przypadku mówimy o formacji kapłańskiej, która ma przygotować młodych ludzi do tego, by w odpowiedni sposób wypełniali powołanie, którym obdarzył ich Bóg. Kandydaci do kapłaństwa formowani są przez kolejnych sześć lat, w czasie których kształtowani są w czterech wymiarach formacji: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. 

Wymaga się, aby każdy z kandydatów do kapłaństwa w należyty sposób przeszedł te cztery etapy formacji, a wszystko po to, aby móc w pełni zaangażować się w wypełnianie misji, do której powołuje Bóg. Zasadniczo nie można opuścić żadnego z tych wymiarów, ponieważ każdy z nich jest integralną częścią wszystkich pozostałych i dzięki temu możliwe jest rzetelne wypełnianie zadań jakie pojawiają się na drodze kapłańskiego powołania. Dzięki takiej formacji każdy z kandydatów do kapłaństwa może w pełni wykształcić w sobie postawę godną ucznia Jezusa Chrystusa.