Terminarz zajęć

 


21 września – zjazd alumnów I roku
29 września – zjazd pozostałych alumnów do godz. 18.00
30 września – sesja Księży Profesorów, godz. 17.00
1 października – Dzień skupienia
2 października – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
15 października – Inauguracja roku akademickiego; katedra godz. 15.00
30 października – Obłóczyny alumnów III roku; kościół seminaryjny godz. 15.00