Terminarz zajęć

 

 

TERMINARZ ZAJĘĆ WSD WE WŁOCŁAWKU

2020/2021 II semestr

 

 

 

 

 

20 IX 2021           zjazd alumnów I roku

29 IX 2021           zjazd pozostałych alumnów do godz. 18.00

30 IX 2021           sesja Księży Profesorów, godz. 17.00

01 X 2021            dzień skupienia

02 X 2021            rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru

14 X 2021            inauguracja roku akademickiego, godz. 15.00; do południa zajęcia dydaktyczne wg planu

30 X 2021            obłóczyny alumnów III roku, godz. 15.00