Terminarz zajęć

 

24 lutego  – Rozpoczęcie zajęć II semestru
26 lutego  – Egzamin Pro iurisdictione, godz. 9.00; odwołane wykłady dla roku VI
26 lutego  – Środa Popielcowa, Msza św. w katedrze godz. 18.00
27 lutego  – Teologiczne Towarzystwo Naukowe – wykład otwarty; aula Prymasa S. Wyszyńskiego, godz. 16.00
4-6 marca – Rekolekcje wielkopostne alumnów, odwołane zajęcia dydaktyczne
6 marca – Msza św. w kościele seminaryjnym z obrzędem kandydatury o godz. 17.00, przewodniczy J. E. Ks. Biskup Stanisław Gębicki
7 marca – Po obiedzie diakoni wyjeżdżają na praktyki, które kończą się 5 kwietnia
11 marca  – Egzamin Ex universa theologia, godz. 9.00, odwołane wykłady dla roku V
14 marca – Rozjazd alumnów do domów ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju
1 maja  – Powrót alumnów do seminarium do godz. 20.00
2 maja  – Dzień skupienia, prowadzą diakoni
10 maja – Odpust św. Witalisa, Msza św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Meringa
25 maja – Po kolacji wyjazd alumnów V roku do Żydowa na rekolekcje przed święceniami diakonatu
30 maja – Ostatni dzień zajęć dydaktycznych dla VI roku
31 maja  –  Święcenia diakonatu w katedrze o godz. 15.00
8 czerwca – Wyjazd alumnów VI roku do Żydowa na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu
10 czerwca – Ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru
11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Msza św. w katedrze o godz. 10.00
12 czerwca – Początek sesji egzaminacyjnej; OSTATNI DZIEŃ zdawania egzaminów 20 września 2020
14 czerwca – święcenia prezbiteratu w katedrze, godz. 15.00
15 czerwca – prymicje w kościele seminaryjnym, godz. 7.00
20 czerwca – imieniny J. E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa,
24 września – zjazd alumnów I roku
29 września – zjazd pozostałych alumnów do godz. 18.00
30 września – sesja Księży Profesorów, godz. 17.00
1 października – Dzień skupienia
2 października – rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru
15 października – Inauguracja roku akademickiego; katedra godz. 15.00
30 października – Obłóczyny alumnów III roku; kościół seminaryjny godz. 15.00