Terminarz zajęć

 

 

TERMINARZ ZAJĘĆ WSD IM. BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WŁOCŁAWKU

2021/2022 II semestr

 

 

 

 

 

 

4 VI 2022

Sympozjum z okazji 100. rocznicy śmierci księdza Idziego Radziszewskiego. W katedrze Msza pod przewodnictwem ks. biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, godz. 10.30. Po Mszy wykład otwarty na Teologicznym Towarzystwie Naukowym, aula Prymasa S. Wyszyńskiego

5 VI 2022

Po kolacji wyjazd alumnów VI roku na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

9 VI 2022

Dzień skupienia

11 VI 2022

Święcenia prezbiteratu w katedrze, godz. 11.00

13 VI 2022

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru

14 VI 2022

Początek letniej sesji egzaminacyjnej. OSTATNI DZIEŃ zdawania egzaminów 20 września 2022 r.

14 VI 2022

Prymicje w kościele seminaryjnym, godz. 7.00

15 VI 2022

Obrona prac magisterskich, UMK WT Toruń, godz. 9.00

16 VI 2022

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks. biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, godz. 10.00

19 VI 2022

Zakończenie roku i wyjazd na wakacje. Msza św. pod przewodnictwem
ks. biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, godz. 8.00

27-29 VI

Rekolekcje kapłańskie