Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
IM. BŁ. KARD. STEFANA WYSZŃSKIEGO
Diecezji Włocławskiej 

ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3 

87-800 Włocławek

tel. (0-54) 231 19 80 

BZ WBK S.A. I O/Włocławek

53 1090 1519 0000 0001 1078 0178

z dopiskiem: na cele kultu religijnego