Terminarz zajęć

TERMINARZ ZAJĘĆ

w roku akademickim 2017/2018 – II semestr

 

14 II 2018

Rozpoczęcie wykładów II semestru; odwołane wykłady dla roku VI; egzamin Pro iurisdictione dla roku VI – godz. 900

 

Środa Popielcowa, Msza św. w katedrze pod przewodnictwem Pasterza diecezji – godz. 1800

16 II 2018

Sesja Księży Profesorów – godz. 1700

28 II 2018      

Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej, ostatni dzień zdawania egzaminów

21-23 II 2018

Rekolekcje wielkopostne alumnów

23 II 2018

Msza Święta w kościele seminaryjnym z Obrzędem Przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu o godz. 1700 pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Stanisława Gębickiego.

24 II 2018

Pielgrzymka Kapłanów diecezji włocławskiej do Gniezna z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich bł. bp. Michała Kozala; nie ma zajęć dydaktycznych

Po przyjeździe z Gniezna diakoni wyjeżdżają na praktyki, które kończą się 25 marca 2018r.

07 III 2018

Egzamin Ex universa theologia dla roku V – godz. 900

17 III 2018

25. rocznica śmierci ks. prof. J. Pasierba. Msza św. w katedrze o godz. 1000; ok. 1130 konferencja naukowa w Kujawskiej Szkole Wyższej, Collegium Novum ul. Okrzei 94a; sala n.10, I piętro, wejście od ul. Wyszyńskiego; jest pierwszy wykład

19 III 2018

Uroczystość św. Józefa, patrona diecezji, nie ma zajęć dydaktycznych

20 III 2018

Konferencja naukowa w 100-lecie odzyskania niepodległości „Diecezja włocławska w odradzającej się Polsce”, aula św. Tomasza godz. 1000; Są pierwsze dwa wykłady oraz popołudniowe

23 III 2018

Droga Krzyżowa ulicami Włocławka, rozpoczęcie o godz. 1700 na dziedzińcu klasztoru OO. Franciszkanów

25 III 2018

Niedziela Palmowa, Liturgia w Katedrze o godz. 1000

Powrót diakonów z praktyk duszpasterskich do godz. 2000

26 III 2018

Sesja Księży Profesorów, godz. 1600

29III–09IV 2018

Przerwa w zajęciach dydaktycznych

29 III 3018

Wielki Czwartek, Msza Krzyżma godz. 1000 ,ubranie w auli św. Tomasza;

wyjazd na święta wielkanocne alumnów roczników I i II

 

 

 

 

Święte Triduum Paschalne

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP

29 III 2018

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, godz. 1800

30 III 2018

Jutrznia z Godziną Czytań, godz. 800

Liturgia Męki Pańskiej, godz. 1800

31 III 2018

Jutrznia z Godziną Czytań, godz. 800

Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną, godz. 2130

01 IV 2018

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, Msza w Katedrze o godz. 1000

po Mszy Świętej rozjazd roczników od III do VI

06 IV 2018

alumni przyjeżdżają do Seminarium do godz. 2000

 

 

 

07 IV 2018

Rocznica święceń biskupich Pasterza diecezji, Msza Św. w Katedrze o godz. 1100

09 IV 2018

Rozpoczęcie Peregrynacji Figury św. Michała Archaniołaz Góry Objawień na Gargano we Włoszech w Katedrze o godz. 1730

18 IV 2018

Ogólnopolska pielgrzymka kleryków do Częstochowy; nie ma zajęć dydaktycznych

19 IV 2018

Jubileusz 90. lecia Teologicznego Towarzystwa Naukowego; godz. 900 Msza św. w kościele św. Witalisa pod przewodnictwem Pasterza Diecezji; godz. 1030 sympozjum w auli Prymasa Wyszyńskiego

22 IV 2018

IV Niedziela Wielkanocna, możliwość wyjazdu alumnów na parafie w ramach Dnia Modlitw o Powołania Kapłańskie

2 V 2018

Dzień skupienia, prowadzą diakoni

03 V 2018     

Uroczystość NMP Królowej Polski, Msza Święta w Katedrze o godz. 1000

13 V 2018

Odpust św. Witalisa, suma o godz. 1130

15 V 2018

Jubileusz święceń prezbiteratu (srebrny i złoty); Msza Św. w Katedrze o godz. 1100, nie ma zajęć dydaktycznych

21 V 2018

Ostatni dzień wykładów dla roku VI

Po kolacji wyjazd alumnów roku V do Żydowa na rekolekcje przed święceniami diakonatu

27 V 2018

Święcenia diakonatu, Katedra godz. 1500  (ubranie w Katedrze)

28 V 2018

Po kolacji wyjazd alumnów roku VI do Żydowa na rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

30 V 2018

Diecezjalna pielgrzymka prezbiterów do Ciechocinka. Księża Profesorowie biorący w niej udział sami odwołują wykłady

31 V 2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Msza Święta w Katedrze o godz. 1000, potem procesja eucharystyczna ulicami miasta; wieczorem koncert „Uwielbienie”

03 VI 2018

Święcenia prezbiteratu, Katedra godz. 1500 (ubranie w auli św. Tomasza)

04 VI 2018

Prymicje w kościele seminaryjnym, godz. 700 (nie ma pierwszego wykładu)

09 VI 2018

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych II semestru

10VI 2018

Sesja egzaminacyjna, możliwość zdawania egzaminów do 20 IX 2018

14 VI 2018

Uroczystość bł. Bpa Michała Kozala BM, patrona miasta, Msza Święta w Katedrze o godz. 1800

19 VI 2018

Dzień skupienia

21 VI 2018

Imieniny J. E. Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Msza Święta w Katedrze o godz. 1100; zakończenie roku akademickiego

18 IX 2018

Zjazd alumnów I roku

29 IX 2018

Zjazd pozostałych alumnów do godz. 1800

01 X 2018

Dzień skupienia

Sesja Księży Profesorów o godz. 1700

02 X 2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru

20 X 2018

Inauguracja roku akademickiego, Katedra godz. 1000

30 X 2018

Obłóczyny alumnów roku III; Katedra godz. 1500