Aktywność klerycka

W naszej wspólnocie seminaryjnej działają liczne grupy, akcje, koła zainteresowań, do których przynależymy i udzielamy się. Piastujemy różne oficja czyli roczne funkcje. Postaram się, choć w małej części oddać ich esencje. Z ludzi i dla ludzi zostaliśmy powołani, więc chętnie i całym sercem angażujemy się w istnienie owych grup. Wkładamy w ich istnienie całą swoją miłość, którą otrzymujemy od naszego jedynego, prawdziwego Nauczyciela miłości, Jezusa Chrystusa. Od niego uczymy się i czerpiemy miłość, którą następnie "spalamy" w naszym zaangażowaniu w poszczególnych grupach. Czynienie uczynków miłości daje nam satysfakcję, że chociaż w mały sposób możemy dorównać naszemu Mistrzowi, być taki jak on, przecież mamy dorównywać mu w tym wszystkim, co czynimy i w każdym momencie naszego życia iść śladami Jezusa. Dlatego też na tyle ile możemy i potrafimy żyjemy naszymi grupami. 

 

 Dekorator kwiatów                - Adrian Ossowski, Robert Gumosiński

Flagi                                            - Wiktor Ignaczak, Daniel Mańkowski

Formularz liturgiczny           -  Jakub Szajkowski

Fotograf                                      - Robert Gumosiński

Infirmiarz                                  - Przemysław Wojtyra, Daniel Włodarczyk

Kawiarnia                                 - Damian Kurzawski

Kolporter książek                   - Krzysztof Tomaszewski

Kronikarz                                  - Adrian Nowicki

Ksero                                           - Krzysztof Kurtys, Karol Kropkowski

Kurator auli                              - Krzysztof Kurtys, Przemysław Szczepaniak

Kurator higieny                       - Łukasz Kołodziejczak, Adrian Nowicki

Kurator kultury                        - Patryk Pietrasiak

Kurator kwatery kapłańskiej - Michał Banaszewski

Kurator refektarza                  - Wojciech Wolny

Kurator sali komputerowej - Łukasz Kołodziejczak

Kurator sportu                          - Hubert Roszak, Michał Banaszewski

Ogrodnik                                    - Przemysław Wojtyra, Robert Gumosiński

Oratorium                                  - Mateusz Andrysiak

Organiści                                   - Wiktor Ignaczak, Wojciech Thiel, Jacek Wieczorkiewicz 

Przewodnik po Seminarium      - Hubert Roszak, Tomasz Witkowski

Kierownik Scholi                    - Michał Banaszewski

Sekcja plastyczno-techniczna    - Krzysztof Tomaszewski, Adrian Nowicki, Adrian Ossowski, Dominik Stempin, Wojciech Wolny

Strona internetowa WSD            - administrator: dk. Przemysław Kłosowski

Towarzystwo Przyjaciół WSD       - Arkadiusz Dylewski

Stypendia                                          - Adrian Ossowski

 

Grupy apostolskie

Dom Pomocy Społecznej                - dk. Mariusz Smoliński

Grupa „Brzezie”                               - Aleksander Brzustewicz

Grupa „Caritas”                               - Hubert Roszak

Grupa „Zapiecek”                            - Marcin Jędrzejczak

Koło krwiodawców                          - Damian Kurzawski

Redaktor czasopisma „Przedświt    - Wiktor Ignaczak

Szpital Wojewódzki                        - Damian Kurzawski

Świetlica „Caritas”                          - Adrian Nowicki

                                                                                       

 

Koła naukowe i inne grupy

Grupa ŚDM                 - Patryk Pietrasiak

Krąg biblijny              - Dominik Stempin

Koło szachowe           - Wojciech Wolny

Koło ekumeniczne    - Patryk Pietrasiak

Ognisko misyjne       - Arkadiusz Dylewski 

 

 

Wicerektor ds. wychowania

 Ks. Marcin Idzikowski